Stökkpallur kenndur á pólsku í fjarnámi

Tekst polski na końcu

Adam Úlfur Arciszewski verkefnastjóri

Stökkpallur er nám sem hópur Pólverja á Vesturlandi og Norðurlandi vestra stundaði á haustönn 2021. Námið var 100 klukkustundir, byggt á vottaðri námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Símenntunarmiðstöð Vesturlands setti upp námið fyrir atvinnuleitendur í samstarfi við Vinnumálastofnun. Sautján hófu námið en tveir fengu vinnu eftir að það hófst og því voru fimmtán sem luku því. Námið var á pólsku og var það allt í fjarnámi.

Stökkpallur hefur að markmiði, eins og nafnið gefur til kynna, að vera stökkpallur atvinnuleitenda út á vinnumarkaðinn eða í nám. Lögð er áhersla á eflingu sjálfstrausts atvinnuleitenda og að byggja upp samskiptafærni þeirra auk þess sem mikið er lagt upp úr að kynna fyrir fólki ýmislegt er lýtur að íslensku samfélagi og menningu, vinnumarkaðnum, leit að upplýsingum o.fl.

Adam Úlfur Arciszewski verkefnastjóri er ánægður með hvernig til tókst. Hann segir að þó að fjarnám komi aldrei í stað þess að hitta nemendur í skólastofu sé jákvæða hliðin á því þó sú að nemendur á námskeiðinu, sem búa víða á Vesturlandi og Norðurlandi vestra, hafi ekki þurft að ferðast um langan veg til þess að sækja kennslustundir, þeir hafi getað stundað námið á heimilum sínum í gegnum fjarfundabúnað. Adam segir mikinn kost að geta boðið nemendum upp á kennslu á sínu móðurmáli, það geri námið markvissara og betra.

Átta kennarar skiptu með sér kennslunni en námið byggðist á fyrirlestrum og verkefnavinnu. Kennt var alla virka daga í fimm vikur frá kl. 08:30 til 14:00 með hádegishléi.Adam er frá Póllandi en hefur búið á Íslandi síðan 1999. Í byrjun starfaði hann í fiskvinnslu í Garði en var síðan í fimmtán ár við verkfræðistörf í Reykjavík, þar sem hann býr í dag. Adam er verkfræði- og sálfræðimenntaður frá Póllandi og einnig hefur hann lært markþjálfun. Hann hefur áður kennt sambærileg námskeið hjá Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum og á Ísafirði en þetta var í fyrsta skipti sem Stökkpallur er kenndur í fjarnámi og á pólsku á vegum Símenntunarmiðstöðvar Vesturlands.

Rafal Przyborowski var einn þátttakendanna í Stökkpalli. Hann býr í Ólafsvík og var án atvinnu þegar hann hóf námið. En nú er Rafal kominn í vinnu, sem hann þakkar m.a. náminu, og hóf störf hjá Smiðjunni Fönix ehf á Hellissandi skömmu fyrir jól og er sæll og ánægður með það.
Rafal er ánægður með fyrirkomulag námsins í Stökkpalli, það hafi boðið upp á fjölmarga hagnýta hluti sem nýtist innflytjendum mjög vel til þess að fóta sig í íslensku samfélagi og á vinnumarkaði. Hann segir að það hafi ekki verið nein hindrun að stunda námið í fjarnámi og það hafi verið mikill kostur að geta stundað það á móðurmálinu, pólsku. Það hafi auðveldað skilning á flóknum hlutum um íslenskt samfélag.

Rafal kom fyrst til Íslands árið 2006 og starfaði þá í fiskvinnslu á Suðurnesjum. Að um ári liðnu sneri hann heim til Póllands, lærði rafvirkjun og starfaði í faginu en kom aftur til Íslands. Þegar allt er talið hefur Rafal dvalið á Íslandi í um fjögur ár. Nýverið fékk hann staðfestingu á heimild til þess að starfa sem rafvirki á Íslandi, sem hann segir að hafi verið mjög ánægjulegt skref og muni styrkja sig á vinnumarkaði hér.

Kurs „Stökkpallur“ (w tłumaczeniu „Odskocznia”)  nauczany zdalnie w języku polskim.

„Stökkpallur” to kurs zrealizowany jesienią 2021 adresowany do Polaków zamieszkujących regiony Zachodnie i Północno-Zachodnie Islandii. Kurs ten obejmował 100 godzin szkoleniowych i został zrealizowany w oparciu o certyfikowany program nauczania Centrum Edukacji Biznesowej. Centrum Kształcenia Ustawicznego Zachodniej Islandii stworzyło we współpracy z Urzędem Pracy program szkoleniowy zaadresowany do osób poszukujących pracy. Kurs rozpoczęło siedemnaście osób, z których dwie podjęły pracę wkrótce po rozpoczęciu szkolenia. Pozostałych piętnastu uczestników ukończyło pełne szkolenie. Całe zajęcia prowadzone były w języku polskim, w trybie zdalnym za pomocą platformy cyfrowej.

Jak sama nazwa wskazuje, celem „Odskoczni” jest wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy lub w dokształcaniu się. W trakcie zajęć szczególny nacisk kładziony jest na wzmocnienie pewności siebie osób poszukujących pracy i rozwijanie ich umiejętności komunikacyjnych. Ponadto wiele uwagi poświęca się na zapoznanie uczestników z różnymi przydatnymi do sprawnego funkcjonowania aspektami społeczeństwa i kultury islandzkiej, rynku pracy, sposobów efektywnego poszukiwania potrzebnych informacji itp.

Manager projektu – Adam Úlfur Arciszewski jest zadowolony z przebiegu kursu. I choć, jak mówi, nauka na odległość nigdy nie jest w stanie w pełni zastąpić spotkań z kursantami prowadzonych w klasie, to jednak taka forma nauki zdalnej ma też swoje dobre strony. Jednym z najważniejszych jest to, że w kursie mogły wziąć udział osoby, które zamieszkują różne części zachodniego i północno – zachodniego obszaru wyspy. Aby uczestniczyć w zajęciach, kursanci nie musieli pokonywać dużych odległości. Mogli uczestniczyć w szkoleniu za pomocą platformy do wideokonferencji pozostając w swoich domach. Adam mówi również, że wielką zaletą jest możliwość oferowania uczniom nauki w ich języku ojczystym. Sprawia to, że przebieg szkolenia jest bardziej celowy a samo szkolenie efektywniejsze i łatwiejsze do zapamiętania.

Kurs prowadziło łącznie ośmiu nauczycieli, a zajęcia zawierały w sobie elementy wykładów oraz pracy warsztatowej w mniejszych podgrupach. Kurs trwał pięć tygodni a zajęcia odbywały się we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:30 do 14:00 z godzinną przerwą obiadową.

Adam pochodzi z Polski, ale od 1999 roku mieszka na Islandii. Swój pobyt na Islandii zaczynał od pracy w zakładach przetwórstwa rybnego w Garður, potem przez piętnaście lat pracował jako inżynier w Reykjaviku, gdzie mieszka do dziś. Adam ukończył studia inżynierskie oraz studiował psychologię w Polsce. Studiował także coaching. Wcześniej był wykładowcą na podobnych kursach organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego – Suðurnesja oraz w Ísafjorður. Tym razem po raz pierwszy zorganizował kurs w języku polskim, nauczany na odległość, dla Centrum Kształcenia Ustawicznego Zachodniej Islandii.

Rafał Przyborowski był jednym z uczestników szkolenia „Stökkpallur”. Rafał mieszka w Ólafsvíku, a kurs rozpoczynał jako bezrobotny. Na krótko przed Bożym Narodzeniem Rafał znalazł zatrudnienie w czym pomogło mu również uczestnictwo w kursie i rozpoczął pracę dla Smiðjan Fönix ehf w Hellissandur z czego jest bardzo zadowolony.

Rafał jest zadowolony z uczestnictwa w kursie i z tego w jaki sposób ten kurs był zorganizowany i prowadzony. Uważa, że kurs ten oferuje wiele praktycznych rzeczy które są przydatne i pomocne imigrantom w osiedleniu się i odnalezieniu w islandzkim społeczeństwie i na islandzkim rynku pracy. Jak twierdzi, wzięcie udziału w uczestniczeniu w kursie prowadzonym na odległość nie nastręczało żadnych problemów, a ogromną zaletą kursu, była możliwość nauki w języku ojczystym. Ułatwiło to zrozumienie złożonych zagadnień dotyczących społeczeństwa islandzkiego.

Rafał po raz pierwszy przyjechał na Islandię w 2006 roku, pracował w zakładzie przetwórstwa rybnego w Suðurnes. Mniej więcej po roku wrócił do Polski, gdzie uczył się elektrotechniki i przez jakiś czas pracował w zawodzie. Postanowił jednak ponownie wrócić na Islandię. Obecnie Rafał mieszka na Islandii od około czterech lat. Niedawno uzyskał potwierdzenie uprawnień pozwalających wykonywać mu zawód elektryka na Islandii, co, jak mówi, było bardzo satysfakcjonującym osiągnięciem i krokiem, który wzmocni jego pozycję na tutejszym rynku pracy.

Efst á síðu