Þjónusta við innflytjendur

Náms- og starfsráðgjöf býðst einnig fólki af erlendum uppruna og hefur Símenntun á Vesturlandi sérhæft sig í fjölmenningarlegri ráðgjöf.

Náms- og starfsráðgjafar veita meðal annars aðstoð við eftirfarandi:

 • Gefa upplýsingar um tækifæri til menntunar, atvinnu og starfsþróunar
 • Aðstoða við ákvarðanatöku um menntun og atvinnuval
 • Hjálpa við að yfirstíga námshindranir
 • Veita einstaklingsráðgjöf eða hópleiðsögn um menntun og atvinnu
 • Veita ráðgjöf vegna persónulegra mála
 • Hjálpa til við færnikortlagningu, ferilskrárgerð og starfsumsóknir
 • Styðja og hvetja til símenntunar

Viðfangsefni með einstaklingum eru til dæmis:

 • Sjálfsmat (áhugasvið, mat á færni, styrkleikar og veikleikar, reynsla og hæfni)
 • Færnimappa og ferilskrá
 • Námstækni og skipulag
 • Markmiðasetning
 • Lesblindugreining
 • Að finna ný tækifæri (menntun, námsstyrki, atvinnu)

Nánari upplýsingar veita náms- og starfsráðgjafar Símenntunar á Vesturlandi.

Efst á síðu