Stuðningsfulltrúi

Símenntun á Vesturlandi býður upp á raunfærnimat fyrir stuðningsfulltrúa.

Matið er ætlað þeim sem hafa náð 23 ára aldri og starfað í greininni í a.m.k. þrjú ár. 
Fræðslusjóður greiðir fyrir þátttakendur sem hafa ekki lokið formlegri menntun.

Stuðningsfulltrúanám er fyrir alla þá sem vinna innan grunn- og framhaldsskóla og aðstoða menendur sem þurfa á sérstökum stuðning að halda . Námið er ætlað að veita fólki sem starfar við hlið og undir stjórn kennara starfstengda menntun með áherslu á uppeldisfræði, fötlunarfræði, sálfræði, samskipti og listsköpun.

Þeir hæfniþættir sem þjálfaðir eru í náminu og geta verið metnir í raunfærnimati eru meðal annars:

  • Þekking á umönnum og þörfum barna og unglinga með sérþarfir innan skólakerfisins
  • Fagleg samskipti við börn og aðra starfsmenn
  • Hæfni til að lesa í þarfir og aðstæður barna og unglinga og geta brugðist við á faglegan hátt
  • Hæfni til að skipuleggja og útfæra faglegt starf og sinna fjölbreyttum verkefnum
  • Þekkingu á gildandi aðalnámskrá og lögum sem koma starfinu við
  • Þekking á líkamlegum, andlegum og félagslegum þroska barna og unglinga
  • Þekking á ólíkum fötlunum og einkennum þeirra
  • Skyndihjálp
  • Geta til samvinnu við annað fagfólk á stofnunum og öðrum starfseiningum

Upplýsingar um námsbrautina á heild má finna á vef namskra.is

Af hverju raunfærnimat?

Með raunfærnimati er verið að meta þekkingu sem þegar er til staðar í viðeigandi námsleið óháð því hvaðan hún kemur. Með því styttist námstíminn í samræmi við það sem þegar er lært.
Raunfærnimat er aldrei nóg eitt og sér til að öðlast réttindi en að loknu matinu fá þátttakendur leðibeiningar um hvernig hægt er að ljúka námi í greinni.

Að loknu námi:

Nám í stuðningsfulltrúa er sérhæft starfsmenntanám sem endar með útskrift á öðru hæfniþrepi.

Nánari upplýsingar um stuðningsfulltrúanám má nálgast á vef Borgarholtsskóla

Efst á síðu